https://miedzyrzecgmina-my.sharepoint.com/:x:/g/personal/szkola_misie_sp_misie_org_pl/EQ_QwFKCJgtBsjurP9QXxtEBm79oYqaYYKCnvMm55haWqQ?e=ebcn4Y
Więcej
Kreatywne zajęcia w kl.5 w ramach realizacji projektu Szkoła Rozwoju „Matematyka wokół nas”. Uczniowie korzystają z zestawów rozwijających logiczne myślenie. Celem „zabawy” jest ułożenie klocków na karcie szablonu tak, aby cienie z przodu, z góry i z boku pokrywały się z budynkiem.
Więcej
W dniu 2 października 2020 r. w naszej szkole obchodziliśmy X Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Wszyscy uczniowie ze starszych klas podjęli wyzwanie i zmierzyli się z egzaminem z tabliczki mnożenia, rywalizując o miano najlepszej klasy w tabliczce mnożenia. I tak najlepiej poradzili sobie: I miejsce 
Więcej
W piątek w naszej szkole odbyła się próbna ewakuacja. Cała szkoła sprawnie i bezpiecznie udała się po usłyszeniu alarmu w wyznaczone miejsce ewakuacji, którym była sala gimnastyczna. Podczas akcji wszyscy potrafili zastosować się do ustalonych zasad
Więcej
W dniach 1-2 października dzieci z klasy III naszej szkoły wzięły udział w warsztatach przyrodniczo- ekologicznych Zoom Natury w Janowie Lubelskim, organizowanych przez Gminę Międzyrzec Podlaski w ramach projektu Szkoła Rozwoju dla uczestników zajęć “Mały obserwator przyrody”. W Laboratoriach Wiedzy uczniowie wraz ze swoim kolegami 
Więcej
Uczestnicy programu Szkoła Rozwoju w ramach zajęć Practical English przygotowali gazetkę z okazji Europejskiego Dnia Języków. Wypisali nazwy wybranych państw europejskich oraz języków, jakimi mówią ludzie w poszczególnych krajach.
Więcej
Dzień ten jest obchodzony 2 października. W Naszej Szkole starsze klasy zrobiły piękne plakaty dotyczące życia bez przemocy, na zajęciach profilaktycznych były omawiane różne sytuacje, na które mamy wpływ i możemy pomóc drugiej osobie w potrzebie. Zostały przeprowadzone rozmowy z uczniami, aby szerzyli ideę życia 
Więcej
Kategorie
Kontakt
  • Misie 118
  • (083) 3711171
  • szkola_misie@miedzyrzecgmina.pl