Aktualności
17-01-2019
Najzdolniejszy uczeń otrzymał stypendium
W dniu 11.12.2017 r. Karol Ziarek najzdolniejszy uczeń z oddziałów gimnazjalnych w Jelnicy znalazł się w gronie 493 najlepszych uczniów w województwie, biorących udział w programie stypendialnym " Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018".

Projekt „Lubelskie wspiera uzdolnionych 2017-2018” realizowany jest przez Województwo Lubelskie w latach 2017-2018 w ramach 12 Osi Priorytetowej Edukacja, kwalifikacje i kompetencje Działania 12.2 KSZTAŁCENIE OGÓLNE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Otrzymane stypendium w kwocie 4000 zł przeznaczone zostanie na realizację indywidualnego planu rozwoju ucznia.
Cieszymy się, że samorząd naszego województwa wspiera zdolnych i ambitnych uczniów i gratulujemy Karolowi, jego Rodzicom i Nauczycielom sukcesów w nauce i pracy.


  
wróć do listy aktualności

Ostatnio dodana Galeria

Jubileusz 100-lecia Szkoły. Zdjęcia pochodzą ze strony http://www.podlasie24.pl/miedzyrzec-podlaski.html