Aktualności
26-08-2019
Dzień Ziemi
29 kwietnia w naszej szkole ( w budynku Misie) tak jak zwykle w kwietniu obchodziliśmy Dzień Ziem, tym razem pod hasłem „Ziemia to nasz dom”. Taką ciekawą i aktywną lekcję ekologii i przyrody przeprowadzili uczniowie klas III i VB pod opieką i kierunkiem swoich wychowawców.

Poprzez montaż słowno muzyczny z elementami happeningu oraz prezentacje multimedialną na temat zwierząt zagrożonych wyginięciem przygotowanej przez ucznia kl. V a Bartka Kawęckiego organizatorzy apelu zachęcali wszystkich zebranych do aktywności w dziedzinie troski o Ziemię. Podsumowano również szkolny konkurs plastyczny „Zwierzęta zagrożone wyginięciem”, gdzie nagrodą dla laureatów czołowych miejsc była żywa roślina. W grupie wyróżnionych znaleźli się Wiktoria Karwowska kl. II a, Emilia Matejek k kl. V a- I miejsce Kinga Pietruszka kl. II b oraz Julia Jędrzejewicz kl. V b – II miejsce, a trzecie miejsce zajęli Zuzanna Pietruszka z kl. III oraz Kuba Paskudzki z kl. V b. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali zagrody pocieszenia. Puentą Dnia Ziemi było sadzenie drzewek i krzewów na terenie szkoły porzez przedstawicieli wszystkich grup klasowych.

   

Ostatnio dodana Galeria

Zakończenie roku szkolnego 2018/2019 w budynku w Misiach