O szkole
20-01-2020

Szkoła mieści się w dwukondygnacyjnym budynku oddanym do użytku w 1986 roku. Od 1999 roku przy szkole funkcjonuje sala sportowa o wymiarach 12x24m. Budynek dostosowany jest dla osób niepełnosprawnych. Prowadzony jest jednozmianowy system nauki- lekcje rozpoczynają się od godziny 8.25
i trwają do godziny 14.25. W oddziałach przedszkolnych zajęcia trwają od godziny 7.45 do godziny 13.00. W szkole mamy bogato wyposażone klasopracownie, z nowymi meblami, z dużą ilością pomocy dydaktycznych
i środków audiowizualnych. Klasy przystosowane są do wieku, rozwoju i potrzeb ucznia. Zajęcia komputerowe odbywają się w pracowni komputerowej z dostępem do Internetu, wyposażonej w 21 stanowisk. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania w ramach zajęć pozalekcyjnych i kół przedmiotowych. Uczniowie mogą korzystać z biblioteki szkolnej, zaopatrzonej w komplety lektur i bogaty księgozbiór. Przy szkole funkcjonuje kuchnia, w której przygotowywane są smaczne jednodaniowe obiady.
Uroczystości szkolne:
- Pasowanie na ucznia,
- Dzień Edukacji Narodowej,
- Witaminowy Dzień,
- Święto Niepodległości,
- Opłatek szkolny, Jasełka,
- Dzień Babci i Dziadka,
- Bal przebierańców,
- Zabawa karnawałowa,
- Pierwszy dzień wiosny,
- Apel ekologiczny,
- Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja,
- Dzień Patrona Szkoły,
- Dzień dziecka i sportu,
- Festyn rodzinny.

Ostatnio dodana Galeria

Jasełka szkolne