Samorząd Uczniowski
15-10-2019

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Dawid Krasuski

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Zuzanna Chmielewska

Skarbnik Samorządu Uczniowskiego
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Adam Rypiński

Opiekun SU
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Renata Sobieszuk-Rzeńca

Ostatnio dodana Galeria

Wycieczka do Lublina