Samorząd Uczniowski
13-12-2018

Samorząd Uczniowski

Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego
Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego

Damian Charczuk

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Aleksandra Kurowska

Zastępca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego
Z-ca Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

Lena Chmielewska

Sekretarz Samorządu Uczniowskiego
Sekretarz Samorządu Uczniowskiego

Wiktoria Adamowicz

Opiekun SU
Opiekun Samorządu Uczniowskiego

mgr Łukasz Męczyński

Ostatnio dodana Galeria

Dzień z pieśnią patriotyczną